Wat zeg je over je ziekte bij sollicitaties?

Gepubliceerd op 4 mei 2022

Sollicitatiegesprek

Wanneer je een ziekte of aandoening hebt en op zoek gaat naar een andere baan, is er één vraag die je jezelf telkens zult stellen: wat zeg je tijdens een sollicitatiegesprek over je ziekte?

Er is geen speciale wet die voorschrijft wat sollicitanten wel en niet moeten vertellen bij een sollicitatiegesprek. De regels die gelden tijdens sollicitatiegesprekken zijn afgeleid van andere, zoals het discriminatieverbod en het recht op privacy. Ook het Burgerlijk Wetboek kent bepalingen omtrent gelijke behandeling bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst (art. 7:646), waar het sollicitatiegesprek de voorbereiding op vormt. De NVP-Sollicitatiecode geeft ook richtlijnen over wat wel en niet gevraagd mag worden tijdens een sollicitatiegesprek, maar dat is geen wet.*

Sterk genoeg voor het werk?

Tijdens een sollicitatiegesprek mag een werkgever vragen of je de functie lichamelijk aankunt. Dat geldt bijvoorbeeld om te bepalen of je alle taken kunt verrichten of dat er wellicht aanpassingen op de werkplek nodig zijn. En hoewel een sollicitant nooit tot antwoorden verplicht is, mag hij ook geen van onjuiste of misleidende informatie geven. Het geven van onjuiste informatie door de sollicitant kan later een ontslaggrond zijn.

Vragen van een werkgever (of werving- en selectiebureau) naar je ziekteverleden of medicijngebruik zijn weer ‘no go’.

Een medisch onderzoek, de vroegere ‘aanstellingskeuring’, vóór het aangaan van een arbeidsovereenkomst is al lang geleden afgeschaft en mag alleen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure als hij van tevoren is aangekondigd. Een werkgever kan dus niet tijdens de sollicitatieprocedure besluiten om alsnog een medische keuring toe te voegen.

Eerlijk duurt het langst

Toch willen sollicitanten, ook als zij bijvoorbeeld langdurig ziek zijn geweest en re-integreren, meestal gewoon eerlijk zijn tijdens een sollicitatiegesprek. Bovendien heeft het aannemen van een zieke werknemer ook voordelen voor de werkgever in de vorm van loonsubsidies, dus waarom zou je niet vrijuit over je ziekte of handicap spreken? Want zeg nou zelf, een standaardvraag tijdens elk sollicitatiegesprek is “waarom wil je weg bij je oude werkgever?” Als je lichamelijke beperkingen een reden vormen om je oude baan te verlaten, dan komt dat dus vanzelf ter sprake.

Vraag je eens af wat in jouw situatie het beste is. Doe je outplacement of re-integratie, praat er dan over met je begeleider. Die heeft vaker met dit bijltje gehakt, kent je en kan je vast een goed advies geven.

* Hoewel de Sollicitatiecode geen wet is, kan het wel gelden als richtlijn voor ‘goed werkgeverschap’, wat weer wel een wettelijke verplichting is (art. 7:611 BW).