Wat is re-integratie derde spoor?

Gepubliceerd op 5 oktober 2020 door Erik den Draak

Als je na (bijna) twee jaar ziekte nog niet beter bent, dan ontvange je een brief van het UWV met daarin een oproep voor een zgn. WIA-keuring. Als het UWV van mening is dat je nog een ‘restverdiencapaciteit’ hebt, of dat de arbeidsongeschiktheid van tijdelijke aard is, dan krijg je een zgn. WGA-uitkering (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Dat betekent tegelijk dat je ook werk moet zien te vinden om die (gedeeltelijke) uitkering aan te vullen.

Meestal vraagt een werkgever na twee jaar ziekte voor jou ontslag aan. De loondoorbetalingsplicht stopt dan. Maar daarmee is de werkgever niet van al zijn verplichtingen af. Als je een WGA-uitkering krijgt en de werkgever was eigenrisicodrager, dan draagt de werkgever de kosten van de WGA-uitkering. De werkgever heeft er dus alle belang bij dat je snel passend werk vindt, ook nà einde dienstverband. Om jou te helpen nieuw werk te vinden kan nog steeds re-integratie worden ingezet. In deze fase heet dat re-integratie derde spoor.

Als de werkgever geen eigenrisicodrager is en dit heeft verzekerd bij het UWV, zal het UWV een re-integratietraject voorstellen.

Spring eruit met je sollicitatiebrief

Dit delen