Wat is re-integratie derde spoor?

Gepubliceerd op 5 oktober 2020

Werk in uitvoering

Als u na (bijna) twee jaar ziekte nog niet beter bent, dan ontvangt u een brief van het UWV met daarin een oproep voor een zgn. WIA-keuring. Als het UWV van mening is dat u nog een ‘restverdiencapaciteit’ hebt, of dat de arbeidsongeschiktheid van tijdelijke aard is, dan krijgt u een zgn. WGA-uitkering (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Dat betekent tegelijk dat u ook werk moet zien te vinden om die (gedeeltelijke) uitkering aan te vullen.

Meestal vraagt een werkgever na twee jaar ziekte voor u ontslag aan. De loondoorbetalingsplicht stopt dan. Maar daarmee is de werkgever niet van al zijn verplichtingen af. Als u een WGA-uitkering krijgt en de werkgever was eigenrisicodrager, dan draagt de werkgever de kosten van de WGA-uitkering. De werkgever heeft er dus alle belang bij dat u snel passend werk vindt, ook nà het einde van het dienstverband. Om u te helpen nieuw werk te vinden kan nog steeds re-integratie worden ingezet. In deze fase heet dat re-integratie derde spoor.

Als de werkgever geen eigenrisicodrager is en dit heeft verzekerd bij het UWV, zal het UWV een re-integratietraject voorstellen. Ook dat wordt wel re-integratie derde spoor genoemd.