U krijgt een transitievergoeding

Wanneer uw werkgever het initiatief neemt tot ontslag, dan krijgt u in de meeste gevallen een transitievergoeding. De regels zijn sinds 1 januari 2020 aanzienlijk versoepeld. U krijgt nu ook aan het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst of bij ontslag na een kort dienstverband een transitievergoeding.

transitievergoeding

Er zijn nog wel een paar uitzonderingen. Zo krijgen jongeren onder de 18 met een bijbaantje van minder dan 12 uur per week bij ontslag geen transitievergoeding. Ook werknemers die met pensioen of leeftijdsontslag gaan grijpen mis. Ten slotte krijgt u geen transitievergoeding wanneer u zelf aanleiding hebt gegeven tot het ontslag, bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet.

De naam transitievergoeding is gekozen omdat het bedrag aanvankelijk was bedoeld om u makkelijker aan een nieuwe baan te helpen door (om-) scholing of  outplacement. De gedachte daarachter is dat u daarmee uw kansen op een spoedige terugkeer in een nieuwe baan vergroot. In de praktijk wordt de transitievergoeding ook wel als extra loon beschouwd.

Fiscale gevolgen transitievergoeding

Als u de transitievergoeding beschouwt als extra loon dan zal de Belastingdienst dit aanmerken als inkomsten uit vroegere arbeid. Het bedrag van de transitievergoeding wordt dan opgeteld bij uw inkomen voor de berekening van de inkomstenbelasting. Daardoor kan de belasting oplopen tot 49,5% (tarief 2022). Kosten voor scholing en outplacement kunt u echter weer aftrekken transitievergoeding, waardoor het bedrag effectief geheel of gedeeltelijk netto kunt besteden.

Als uw werkgever kosten heeft gemaakt voor scholing of outplacement, dan mag hij die aftrekken van de transitievergoeding. Heeft uw werkgever bij het ontslag verwijtbaar gehandeld, wat soms voorkomt bij een arbeidsconflict, dan kan de kantonrechter bovenop de transitievergoeding een zgn. billijke vergoeding toekennen.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3 van een maandsalaris voor elk gewerkt jaar. Voor delen van een jaar (variërend van 1 dag tot 12 maanden en 30 dagen) wordt de vergoeding proportioneel uitgekeerd. Er zijn geen afrondingen van toepassing.

U kunt zelf de hoogte van uw transitievergoeding berekenen op de website Rekenhulptransitievergoeding.nl.

Ontslag nemen of ontslag met wederzijds goedvinden

Let goed op dat u geen recht hebt op een transitievergoeding als u zelf ontslag neemt of bij zgn. ‘wederzijds goedvinden’.

In sommige gevallen maken de werkgever en werknemer samen afspraken over het ontslag. Het initiatief ligt dan vaak bij de werkgever die van de werknemer af wil. De werkgever legt dan aan de werknemer een voorstel voor. Gaat de werknemer akkoord, dan hoeft de werkgever geen toestemming voor het ontslag te vragen aan het UWV of de kantonrechter. Zo worden onnodige procedures voorkomen.

Vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag met wederzijds goedvinden is het noodzakelijk om de onderlinge afspraken in een overeenkomst vast te leggen. Dit gebeurt in de zogenaamde vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Hierbij moet met name de werknemer goed opletten om zijn recht op (eventueel) WW en de transitievergoeding te behouden. Wat er in de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen luistert heel nauw en het verdient aanbeveling om dit altijd samen met een jurist te doen.

Hanteer de vuistregel dat u niets tekent zonder overleg met een jurist. In beginsel hebt u twee weken de tijd om een getekende vaststellingsovereenkomst te vernietigen. Hebt u zich later overtuigen maar toch twijfels over uw vaststellingsovereenkomst? Of hebt u (nog) geen jurist geraadpleegd, maar knaagt dat nu? Stuur dan direct een mail of brief aan uw werkgever dat u de vaststellingsovereenkomst vernietigt (alsnog niet akkoord gaat). Dat is risicoloos, want u kunt later opnieuw tekenen voor (meestal) betere afspraken. Zo lang u niet tekent of na vernietiging van de vaststellingsovereenkomst blijft de arbeidsovereenkomst gewoon bestaan.

  • Lees hier meer over de transitievergoeding.
 


Spring eruit met je sollicitatiebrief