Ontslag. Wat nu?

Meestal is het heel naar om ontslag te krijgen. Ook mensen die er zelf niks aan kunnen doen, zoals bij reorganisaties, wijten het toch vaak aan zichzelf. “Waarom ik en niet een ander?” Als ontslag het gevolg is van een arbeidsconflict zijn de negatieve gevoelens over anderen en uzelf vaak nog erger.

OntslagBehalve reorganisaties (‘bedrijfseconomische redenen’) en een arbeidsconflict (‘verstoorde arbeidsverhouding’) zijn er nog andere ontslaggronden. Doorgaans zal na twee jaar arbeidsongeschiktheid ook ontslag worden aangevraagd. Ook slecht functioneren kan een ontslaggrond zijn, al ligt dat niet altijd even duidelijk. Soms is verondersteld disfunctioneren een bron van conflict en leidt dit tot een verstoorde arbeidsrelatie. Het onderscheid is dan niet helemaal helder. Ten slotte kan, in ernstige gevallen van bijvoorbeeld fraude of diefstal, een werkgever zijn werknemer ook op staande voet ontslaan.

Advies van een jurist

Ontslag is juridisch ingewikkeld. Het is niet altijd duidelijk of alles volgens de regels verloopt en of er een vergoeding toegekend dient te worden aan de ontslagen werknemer. Er zijn veel juristen die zich gespecialiseerd hebben in arbeidsrecht. Wanneer u ontslagen wordt of bent, is het belangrijk dat u contact opneemt met een gespecialiseerde arbeidsjurist. Ook vakbonden en rechtsbijstandsverzekeraars hebben arbeidsjuristen in dienst. Zij kunnen u helpen met de complexe procedures rondom ontslag.

Wet Werk en Zekerheid

In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd waarmee een aantal zaken rondom het ontslagrecht is gewijzigd. Een jurist kan u adviseren over de te nemen stappen, bijvoorbeeld bij het maken van afspraken met uw werkgever over de beëindiging van het arbeidscontract, de hoogte van de transitievergoeding en of u recht hebt op een (aanvullende) billijke vergoeding.

Ontslag en outplacement

Veel outplacementbureaus hebben contacten met specialisten op het gebied van arbeidsrecht. Andersom hebben ook veel advocaten en juristen contacten met outplacementbureaus. Een outplacementadviseur helpt u niet met de ontslagprocedure, daar zijn juristen beter in. In de meeste gevallen begint u pas met outplacement als de ontslagdatum al gepasseerd is of in elk geval vaststaat. Outplacementadviseurs richten zich op de mentale verwerking van het ontslag en op uw nieuwe toekomst. Dat neemt niet weg dat zij met veel kanten van ontslagrecht bekend zijn en uiteraard veel praktijkgevallen kennen van ontslagen werknemers.

Zorg er bij (dreigend) ontslag voor dat u goed geïnformeerd bent. U kunt verder lezen op de website van de Rijksoverheid en de informatieve website Loopbaanadvies.net. Kijk bij dreigend ontslag ook alvast op de website van het UWV.

 


Spring eruit met je sollicitatiebrief