Ik begrijp niets van mijn ontslag …

Gepubliceerd op 14 februari 2017

Onbegrip na ontslag

In zijn boek “The Rules of Work” schat schrijver Richard Templar het aantal mensen dat wordt ontslagen omdat ze zich niet hebben kunnen aanpassen aan de bedrijfscultuur op 70%. Dat wil zeggen dat zeven van de tien ontslagen plaatsvinden omdat mensen niet passen binnen het bedrijf en slechts drie van de tien door hun slechte prestaties.

In Nederland noemen we dat ‘onverenigbaarheid van karakters’. Elke dag verschijnen op bij de kantonrechters in Nederland mensen die er met hun baas niet meer uitkomen. Het is een komen en gaan en de rechters doen hun best er achter te komen wat er nou precies aan schort.

In veel gevallen voltrekt zich een welles-nietesspelletje voor de ogen van de rechter. Werkgever en werknemer geven elkaar de schuld en geen van beide partijen kan echt aantonen waar de ander over de schreef gegaan is. Uiteindelijk trekt de rechter maar aan de noodrem en ontbindt de arbeidsovereenkomst omdat werkgever en werknemer kennelijk niet meer met elkaar verder willen. Het vertrouwen van partijen in elkaar is ‘duurzaam ontwricht’.

Vaak leidt dit soort uitspraken ertoe dat werknemers niets begrijpen van hun ontslag. Ze krijgen een transitievergoeding mee, maar zijn wel hun baan kwijt. Het onbegrip over de oorzaak van het ontslag blijft nog vaak lang bestaan.

De organisatie wint

De organisatie is altijd sterker en binnen de organisatie krijgen leidinggevenden vrijwel altijd het voordeel van de twijfel. Dat maakt dat een werknemer zich altijd moet aanpassen. “Als ze allemaal golfen, doe jij dat dus ook”, zegt Richard Templar. “Ik weet wel dat je een hekel hebt aan golf, maar je zult golfen – als dat nodig is om erbij te horen”.

Erbij horen, je aanpassen. Voor vrijbuiters een moeilijke opgave. Maar dat is wat organisaties van hun werknemers vragen. Geen probleem als je toevallig gek bent op golfen. Zoek dus niet alleen een baan die bij je past, maar ook een organisatie die bij je past. Verdiep je in de organisatiecultuur vóórdat je aan de slag gaat. En zit je er al middenin? Doe eens een potje golf mee, wie weet hoe leuk je het nog gaat vinden.